Jättens nya utmaningar

30 januari 2020

Johanna Skogestig kunde inte motstå utmaningen att bli vd för Vasakronan. Det även om hon aldrig haft som mål att bli vd. ”Jag gillar verkligen människorna och bolaget. Det är en fantastisk grupp personer med mycket kunskap. Jag känner en trygghet i organisationen”, säger hon. Hon är medveten om att Vasakronan snart kommer att få arbeta i tuffare tider. ”Vi har dock ett bra utgångsläge med ett bra fastighetsbestånd i de största städerna och i de bästa lägena, så förutsättningarna är goda. Hyrorna kan falla men lokalerna kommer inte att vara tomma. Dessutom finns de finansiella musklerna i bolaget. Det ger oss goda möjligheter att utöka beståndet när andra kanske har svårare att hitta finansiering”, säger Skogestig.

Länk till nyheten