IVA vill att delning av lokaler blir norm

10 februari 2020

För ett hållbart samhälle behöver delning av ytor och befintliga kontorslokaler bli norm. ”Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre”, säger Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan och ordförande i arbetet bakom IVA-rapporten Lokaldelning som norm.

Länk till nyheten