09 april 2024

Installatörerna får påslag på återbrukat material men inte på nytt

När det gäller skapandet av energieffektiva och smarta byggnader har Vasakronan tagit täten. Höga krav ställs därmed på installationerna och installatörerna. ”Vi sluter ramavtal med konsulter som i en upphandling bland annat får svara på vilka innovationer de vill driva och hur de kan hjälpa Vasakronan. Installatörerna brukar vara lätta att få med på att prova nya saker – om man inte lägger all risk på dem förstås. Vi har ramavtal med några för driften, i stora projekt följer ofta samma med”, berättar teknikutvecklingschef Ulf Näslund.

Länk till nyheten