Ingen spårvägssatsning i Stockholm

14 oktober 2020

Nyligen meddelade Region Stockholm att de ställer sig bakom en förlängning av Spårväg City från Centralen till Norra Djurgårdsstaden med möjlig förlängning till Lidingö. Finansieringen måste dock lösas på något annat sätt. Nu bjuder Stadsutvecklarna i Värtahamnen in intressenter som har en strategisk roll för genomförandet till ett toppmöte. Bland de inbjudna deltagarna finns Regeringskansliet, Stockholms stad, Region Stockholm, Lidingö stad, Trafikverket, Tillväxtverket, Bonnier Fastigheter, Stockholms Hamnar, Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och CapMan.

Länk till nyheten