17 juni 2023

Ingen ny kommunal förskola i Kista

Rinkeby-Kista fattade 2017 ett inriktningsbeslut om att uppföra en förskola i industrifastigheten Hekla 1 i Kista Centrum. Men beslutet upphävs nu, på grund av förändrade förutsättningar. ”Fastighetsägaren Vasakronan har meddelat stadens serviceförvaltning och fastighetskontoret att förskolan kommer att hyras ut till privat aktör för förskoleverksamhet. Det är därmed inte längre aktuellt för nämnden att förhyra lokalen”, meddelar man i upphävandet. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten