”Ingen kontorsdöd” Vasakronans vd tar det försiktigt på en stark kontorsmarknad

15 februari 2022

”Jag tror att det kommer att sugas upp, särskilt i Stockholm. Jag ser inga tecken på kontorsdöd, men jag tror man behöver jobba mer med produkterna. Det kommer inte att gå att hyra ut vad som helst”. Så svarar Vasakronans vd Johanna Skogestig på frågan om hon tror att det kommer att bli stora kontorsvakanser framöver eller om de kommer att sugas upp. Hon säger också att marknaden för kontor på de orter där Vasakronan finns överlag är stark. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media

Länk till nyheten