21 februari 2023

INDEXERINGEN AV HYRAN SKAPAR ORO

Vasakronans chef i Göteborg, Kristina Pettersson Post, anser att kritiken av hyreshöjningarna av lokalhyrorna varit lite ensidig. ”Våra indexavtal är gemensamt framförhandlade och summerade i en mall som parterna, även Svensk Handel, har varit med att ta fram. Sen kan jag bara konstatera att vi delar våra hyresgästers oro för inflationen, den drabbar även oss”, säger hon. Hon tycker att hyrornas marknadsnivå är en fråga som bör hållas isär från den om indexhöjningar.”Hyran sätts gemensamt av parterna vid en given tidpunkt utifrån förutsättningarna på platsen och förändras över tid, både upp och ner. Det är en hyra som kan regleras vid omförhandlingar. I övrigt för vi alltid en löpande dialog med våra kunder”, säger Kristina Pettersson Post. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten