INBYGGD OMTANKE

04 maj 2018

Fokus har flyttats till att hitta fler former för återbruk snarare än att skärpa reglerna för kemiskt innehåll i produkter. Men samtidigt hänger det ihop. Framförallt så är det viktigt att vi inte cirkulerar in farliga ämnen igen.

Länk till nyheten