10 december 2022

Ia Wadendal: Ska laddstolparna kunna byggas ut krävs nya regler

I denna debattartikel skriver Ia Wadendal att det måste bli smidigare att sprida laddstolpar för elbilar om Sverige inte ska hamna i EU:s skamvrå när det gäller laddinfrastrukturutbyggnad. I artikeln nämns att Stockholms stad och Falkenkle Logistik belönades med Laddguldet under elbilsmässan eCar-Expo nyligen. Att Lidköpings kommun och Vasakronan fick hedersomnämnanden tas också upp. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten