”I oroliga tider blir skillnaden tydlig”

09 december 2020

Vasakronan är, efter en kortvarig turbulens i våras, tillbaka där bolaget var innan pandemin. I förra veckan gav bolaget ut en ny femårig grön obligation till en kostnad om 0,5 procent. ”Nu är vi tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Det låga ränteläget, centralbankernas snabba insatser , vår kreditrating och våra ägare gör oss till en relativt säker utgivare. Vi lånar glo-balt och ser ett stort intresse från såväl Japan som Sydkorea”, säger Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten