Hur ska utsläppen bli noll till 2045?

02 september 2019

De senaste åren har utsläppen av växthusgaser sjunkit i Sverige. I fjol vände dock kurvan svagt uppåt. En av de största utmaningarna är att genomföra en omställning inom transportsektorn, berättar Johannes Morfeldt på Naturvårdsverket. 37 aktörer i Uppsala har bildat nätverket Uppsala klimatprotokoll. Deltagarna har antagit ett antal utmaningar för att sänka sina utsläpp av växthusgaser. Vasakronan är en av aktörerna. De ska uppföra ett sju våningar högt trähus vid Uppsala resecentrum.

Länk till nyheten