HUR LÅNGT RÄCKER KLIMATSATSNINGARNA?

31 augusti 2018

På rekordtid har gröna obligationer blivit en mångmiljardmarknad, och de kan vara en av nycklarna till att klara de globala klimatmålen. Trots att 2018 ser ut att bli ett rekordår på den svenska obligationsmarknaden är det osäkert om den gröna omställningen verkligen går tillräckligt snabbt.

Länk till nyheten