Hur långt räcker klimatsatsningarna?

02 oktober 2018

På kort tid har gröna obligationer blivit en mångmiljardmarknad som är en av nycklarna till att klara de globala klimatmålen. Frågan är dock om utvecklingen går tillräckligt snabbt? Finanskrisen gjorde att optimismen kring gröna obligationer tillfälligt försvann. 2012 började dock investerarna komma tillbaka.

Länk till nyheten