Hotellgäster i valven – Nedlagda bankpalats putsas upp för nya kunder

22 maj 2018

Allt fler bankkontor stänger till följd av den ökade digitaliseringen. De gamla kontoren omvandlas i många fall till lyxiga hotell. Ett exempel är Nobis Hotel vid Norrmalmstorg i Stockholm där Kreditbanken tidigare huserade. Alla hotellplaner går dock inte i lås.

Länk till nyheten