09 april 2024

Hot utifrån – så blir samhällsfastigheter mer robusta

Fastigheter och verksamheter är sårbara mot flera hot som värmeböjor, krig, cyberangrepp och terrorism. SKR har tagit fram en vägledning för hur man kan göra samhällsfastigheter mer robusta. Lokala vattenlager i källare är ett exempel. Där lyfts lösningar från Castellum och Vasakronan fram som exempel i artikeln.

Länk till nyheten