Hört talas om VUCA-världen?

28 maj 2018

Vasakronans utvecklingschef och arbetsplatsstrateg Britt Lindqvist skriver om hur dåliga kontorsmiljöer som bidrar till psykisk ohälsa har hamnat i fokus. Ansvaret för de som arbetar med kontorslösningar har därmed ökat.

Länk till nyheten