Hon vill få byggbranschen att bli mer cirkulär

13 december 2017

Miljö & Utveckling har intervjuat Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. För tidningen berättar hon bland annat om Vasakronans arbete med cirkulär ekonomi. Byggande förbrukar mycket icke förnybara resurser och därför är det särskilt viktigt för oss att arbeta mer cirkulärt. Frågan vi kommit längst med är att återbruka byggmaterial i samband med mindre ombyggnationer, säger Anna Denell.

Länk till nyheten