11 december 2023

Hon är ny i samhällsbyggarna Stockholms styrelse

Karin Gunnerbeck, marknads- och kommunikationschef på Hydda, är ny styrelseledamot i Samhällsbyggarna region Stockholm. ”Samhällsbyggarna samlar kunskap och erfarenheter i hela sektorn. Sådana breda nätverk och samtalsarenor behövs och spelar en allt viktigare roll för att för att vi ska klara framtidens utmaningar”, säger Karin Gunnerbeck. Samma perspektiv ligger till grund för hennes arbete på Hydda, som grundades 2021 av Vasakronan och BLQ Invest.

Länk till nyheten