Högstadieelever visar framtidsvisioner i Älvrummet

10 februari 2022

På Svartedalsskolan och Sjumilaskolan i Göteborg har 200 högstadieelever arbetat fram förslag för hyr området vid Lilla Bommen ska utvecklas om stadens unga får bestämma. Deras kreativa förslag visas nu på Älvrummet under två veckor. Det är Peab och Vasakronan som står bakom Plantskolan-projektet, i vilket eleverna har deltagit. – Meningen från Peabs och Vasakronans håll var att de ville jobba med elever och ta del av deras idéer och tankar. De har kommit till oss med professionella föreläsare och vi har även haft workshops, berättar Louise Lindblom, som varit projektledare tillsammans med Svartedalsskolan tekniklärare Mats Ellerström.

Länk till nyheten