H&M ber fastighetsägare om hjälp utomlands – oklart läge i Sverige

30 mars 2020

H&M ber nu om ändrade villkor i sina hyreskontrakt i Storbritannien. Det till följd av coronakrisen. I Sverige verkar det dock inte vara aktuellt med något liknande. DN har kontaktat flera fastighetsbolag som har H&M som hyresgäst i Sverige, de bekräftar att de inte fått några sådana önskemål från modebolaget. ”Det är inte en diskussion vi har. När det gäller de större kedjorna så har de i allmänhet andra behov och förutsättningar än vad mindre, ofta lokala aktörer har”, säger Ronald Bäckrud, regionchef för Stockholm/Uppsala på Vasakronan.

Länk till nyheten