22 februari 2024

Historiskt beslut på COP28

Över 300 bolag från totalt 46 länder har meddelat att de kommer att använda det nya ramverket TNFD för att rapportera om sina naturrelaterade risker. Fastighetsbolaget Vasakronan är ett av de svenska bolagen tillsammans med pensionsfonderna AP2, AP7 och Tredje AP-fonden, livsmedelsföretaget Axfood och vindkraftsföretaget OX2. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten