Hicka på kreditmarknaden

30 oktober 2018

De senaste veckorna har präglats av en oro på de finansiella marknaderna. Oron gäller inte bara aktiemarknaden, även kreditmarknaderna blir mer selektiva och avvaktande. Detta enligt flera inom fastighetsbranschen som Fastighetsnytt talat med.

Länk till nyheten