02 augusti 2023

Hercules får fint jobb i Göteborg

Grundläggningsföretaget Hercules, som ägs av NCC, utför pålning och spotning till Kaj 16, Vasakronans nya kontorshus. Håkan Hakerud, avdelningschef på Hercules, berättar om de fältförsök som man gjorde tidigare i sommar, innan den fullskaliga produktionen drog igång.”Genom ett noggrant förarbete har vi fastställt en produktionsmetod för att minimera massundanträngningen och därmed risken att omkringliggande byggnader påverkas negativt. Det är en stor fördel att vi göra projektet i samverkan. Det ger oss flexibilitet att utveckla optimala lösningar för bygget av det nya huset, och vi kan spara både pengar och tid för Vasakronan, säger Hakeröd.

Länk till nyheten