Hemköp utökar till 4.000 kvm hos Vasakronan i Nordstan

07 maj 2018

Hemköp förlänger sitt avtal med Vasakronan om 2500 kvm i Nordstan i Göteborg. Dessutom expanderar butikskedjan ytan med ytterligare 1500 kvm. Därmed får Hemköp butiksingångar från både Nordstanstorget och Östra Hamngatan. Att skapa fler entréer ligger i linje med den målsättning om att öppna upp Nordstan mot staden som Vasakronan och Göteborgs stad har. Med fler entréer skapas ökad rörelse runt fastigheten, därmed ökar också tryggheten.

Länk till nyheten