”Hemarbete får inte leda till ökad psykisk ohälsa”

27 september 2020

Hemarbete ger möjligheten till en flexiblare tillvara för vissa. Samtidigt skapar det utmaningar för många med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Nytänkande och att alla ska inkluderas krävs ifall hemarbetet är här för att stanna. Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande Riksförbundet för social och mental hälsa och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i en debattartikel. ”Nu behövs initiativ till samskapande där politiker, myndigheter, arbetsmarknadens parter, forskare och civilsamhällets organisationer kan mötas för att tillsammans hitta innovativa lösningar där ingen lämnas utanför”, skriver de och hänvisar till modellen Universell utformning av arbetsplatser. Det är en modell som tagits fram i samverkan mellan Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan och många andra aktörer i arbetslivet. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten