Här kan nya kontors- och handelslokaler byggas

01 januari 2019

Einar Mattsson tar över Telefonfabriken 7 vid Telefonplan från Vasakronan. I detaljplanen framgår det att 2 000 kvm reserverats för centrumändamål. Einar Mattsson meddelar nu att de ännu inte kan svara på vilken typ av hyresgäst det kommer att bli.

Länk till nyheten