29 november 2022

Har du koll på begreppen i branschen?

Förvaltarforum förklarar begreppen Scope 1,2,3, Artikel 8, Taxonomi och GRESB. GRESB står för Global Real Estate Sustainability Benchmark och används som jämförelseverktyg för att mäta och utvärdera hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag, ur ett investerarperspektiv. Nyligen utsågs Vasakronan till global sektorledare inom förvaltning av befintliga fastigheter med kontor/handel och inom projektutveckling av kontor. 100 av 100 poäng nåddes i den senare kategorin. ”Vi har en ambition att driva verksamheten på ett hållbart sätt som genererar en hög vinst till våra ägare, utan att det sker på bekostnad av människor, samhälle eller vår gemensamma miljö. Vi ligger långt före resten av bolagen i vår jämförelsegrupp i andel certifierade fastigheter, hållbarhetsrapportering samt våra byggnaders energiprestanda”, berättar Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Länk till nyheten