21 januari 2024

Här är jätteprojekten som byggs 2024

GP presenterar sju stora byggprojekt som kommer att förändra Göteborgs siluett de kommande åren. Vasakronans Kaj 16 är ett av projekten bli ett av de största träbyggnadsprojekten i Sverige. Den 16 våningar höga byggnaden får tolv våningar i trä. ”Ambitionen är att vi ska vara klara 2027 och det är full fart just nu”, säger Magnus Tengberg, chef för stads- och fastighetsutveckling på Vasakronan. Ett annat Vasakronanprojekt som omnämns är Älvporten som byggs mellan Läppstiftet och Hisingsbrons fäste.

Länk till nyheten