Hållbart och långsiktigt i Uppsala

03 september 2019

Livsmedelsverket flyttar i början av 2021 in i ett nytt femvåningshus med kontor och laboratorieutrymmen i Celsius Uppsala Science Park. Byggherren Vasakronan har satsat på en hållbar byggnad som ska fungera för långsiktig och bärkraftig förvaltning. ”Vi tänker långsiktigt och har planerat för flexibla planlösningar”, säger Anders Boström, projektchef hos Vasakronan.

Länk till nyheten