20 mars 2023

Hållbarhetsfokus på Renoveringsdagarna 2023

I artikeln berättas om Hållbarhetsdagen den 31 maj, en tvådagars konferens som tar ett helhetsgrepp på renovering i fastighetsbranschen. På listan över talare på konferensen återfinns bland andra Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan.

Länk till nyheten