21 mars 2024

Hållbarhetschefen om CSRD: ”Börja direkt, även om du inte behöver”

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell uppmanar företagen att sätta igång redan nu med att redovisa enligt CSRD. Det även om det är först 2025 som kravet träder i kraft. ”Börja nu om du inte redan har gjort det. Sätt upp en struktur för ditt uppföljningsarbete före årsskiftet. Ha rätt inställning till CSRD; även om det kan kräva extra arbete, ger det positiva effekter som förenklade dialoger med finansiärer, investerare och kunder”, säger Anna Denell i en intervju med Miljö & Utveckling.

Länk till nyheten