Hållbarhetschef får internationellt klimatpris

19 april 2018

Anna Denell tilldelas, för sin insats som hållbarhetschef på Vasakronan, priset Greenbuild Europe Leadership Award 2018. Vasakronan har målmedvetet arbetat med att integrera hållbarhetsfrågor i sitt dagliga arbete samt för att de ska bli en naturlig del av verksamheten.

Länk till nyheten