Hållbarhet och långsiktighet när Vasakronan bygger för Livsmedelsverket

02 september 2019

Vasakronan uppför nu ett hus med kontor och laboratorieutrymmen i Uppsala Science Park. 80 procent av lokalytorna kommer att hyras av Livsmedelsverket. ”Vi tänker långsiktigt och har därför bland annat planerat för flexibla planlösningar. Detta gäller både laboratorierna som kan byggas om och kontorsdelar som kan kompletteras med exempelvis mellanväggar”, berättar Anders Boström, projektchef på Vasakronan.

Länk till nyheten