21 april 2023

Håll Nollan fokuserar under 2023 på att öka säkerhetsmedvetenheten hos projektörer och arkitekter

I byggbranschen, som är en olycksdrabbad bransch, behöver säkerhetsfrågorna ständigt prioriteras. År 2017 startades föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, som idag består av ett 100-tal medlemmar. Vasakronan, NCC, Skanska är några av de organisationer som varit med från början. Initiativet Håll nollan fokuserar exempelvis på att påverka byggföretagens företagskultur för att systematiskt arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljö och säkerhet har en given plats i vardagen och är integrerade i alla steg i bygg- och anläggningsprocessen. 2023 är prioriterat område att på ett tydligare sätt inkludera projektörer och arkitekter i arbetet med att motverka olyckor på byggarbetsplatserna.”Med vår nuvarande satsning hoppas vi kunna engagera dem i ökad utsträckning, bland annat genom att ett ökat erfarenhetsutbyte kring vad de kan göra för att förebygga olyckor och ohälsa ute på byggarbetsplatserna”, säger Håll nollans vd Ulrika Dolietis.

Länk till nyheten