11 april 2023

Grönt ljus för Vasakronans bostäder i Kista

I Kista fortsätter stadsutvecklingen, och nu har Vasakronan fått godkänt från exploateringskontoret för ungefär 240 bostäder, förskola samt 31 400 kvm kontor. Exploateringskontoret har ingått ett exploateringsavtal med Vasakronans dotterbolag Hekla, och bostadsdelen ska utvecklas ihop med Aros Bostad.

Länk till nyheten