Grönt ljus för Sturekvarteret i nämnden

14 februari 2019

Under torsdagen beslutade den grönblå majoriteten i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med stadsbyggnadskontorets svar på återremiss för kvarteret Sperlingens backe, mer känt som Stureplan. Nu ska ett detaljplaneförslag upprättas av Stadsbyggnadskontoret.

Länk till nyheten