14 maj 2022

Grönt ljus att bygga nya Sturekvarteret

Turerna kring Stureplans framtid har varit många. 2020 klubbade kommunfullmäktige fastighetsägarna ADIA och Vasakronans planer för en del av Sturekvarteret vid Stureplan. Beslutet överklagades dock och ärendet hamnade hos mark- och miljööverdomstolen. Nu står det klart att domstolen avslår överklagan. Ombyggnadsplanerna får därmed grönt ljus och har vunnit laga kraft. ”Tanken är att lättrivningen går igång under tidig sommar. Målsättningen är att ha den södra delen klar hösten 2026 med nya Sturegallerian, säger Andreas Philipson”, grundare TAM Group och ansvarig för Stureprojektet, till Fastighetsvärlden. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten