Gröna obligationer – nu även hos svenska staten?

04 februari 2019

Louis Landeman, Chef Kreditanays, Danske Bank Markets, skriver att Danske Bank välkomnar det försök med statliga gröna obligationer som Riksgälden fått i uppdrag att genomföra.

Länk till nyheten