Grön obligation ger trippelvinst

27 februari 2018

Intresset för gröna obligationer är stort. Nu har Sveaskog gett ut en grön obligation på en miljard kronor där hållbart skogsbruk är grunden. Genom gröna obligationer kan miljövänliga projekt finansieras och samtidigt gynna såväl utgivare och investerare som planeten. Vasakronan gav i november 2013 som det första bolaget i världen ut gröna företagsobligationer. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten