17 april 2023

Granskning: Vasakronans utsläpp ökar kraftigt: ”En konsekvens av vårt sätt att redovisa”

Vasakronan, som vill vara ledande inom hållbarhet, klarade inte av att minska sina klimatutsläpp totalt sett under 2022. Mer fokus på utsläppen i scope 3 ska dock vända trenden. Anna Denell, hållbarhetschef, omnämns i artikeln.

Länk till nyheten