Göteborgs skyline är reducerad till spekulationsobjekt

30 november 2019

Göteborg har fått höghusfeber. Omkring 20 nya höghus och kontorsbyggnader planeras just nu. GP:s Mark Isitt sågar höghus-ivern i Göteborg. Han undrar om kommunens ekonomi får styra stadsplaneringen. Intill nya Götaälvbrons södra fäste bygger Vasakronan dubbelt så mycket kontorsyta som i intilliggande Erskine-skrapan.

Länk till nyheten