19 september 2022

Göteborgs byggsektor storsatsar på återbruk

Marknaden för återbruksrelaterade tjänster inom Göteborgsregionens byggsektor skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor per år. Om det ska bli verklighet krävs nya affärsmodeller och produkter. En avsiktsförklaring undertecknades i maj av ett 40-tal offentliga och privata bygg- och fastighetsbolag i regionen för att skala upp återbruksmarknaden. ”Det skapar hopp, det går kanske ändå, vi kanske kan nå våra tuffa mål och klara av vår klimatomställning. Men samtidigt finns vetskapen om att vi måste leverera också, det finns ett allvar i botten och jag känner en ödmjukhet inför vad vi nu måste göra tillsammans. Vi har ju skakat hand på en massa saker i och med avsiktsförklaringen”, säger Susan Runsten, processledare på Business Region Göteborg. Vasakronan är ett av de företag som undertecknat avsiktsförklaringen.

Länk till nyheten