01 juni 2023

Göteborgs bästa återbrukare

När det uppmärksammade initiativet Handslag för återbruk i Göteborg firar ett år hyllas Vasakronan och Hufvudstaden för sitt återbruksarbete. Vasakronan får utmärkelsen Årets återbrukare. I sin motivering skriver Business Region Göteborg bland annat att ”Vasakronan genom hög mognadsgrad, systematisk implementering i den egna organisationen och genom aktiv spridning och påverkan mot andra, såväl i de egna entreprenörsleden som mot staden, bidragit till förflyttning av hela marknaden”. Hufvudstaden, som haft en kortare startsträcka, utses till Årets uppstickare för hur de tänkte i samband med renoveringen av sitt kontor, då man valde nästan uteslutande återbruk.

Länk till nyheten