Gör kontorsjobben mer inkluderande

22 februari 2018

Diskussionen behöver i högre grad handla om vad vi kan göra på organisations- och samhällsnivå för att få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv för alla.

Länk till nyheten