21 november 2023

GK Sverige tecknar nya ramavtal med Vasakronan

GK Sverige och Vasakronan har tecknat nya ramavtal avseende ventilation i Stockholm och Göteborg, rörinstallationer i Stockholm, Uppsala och Malmö samt kyla i Malmö, Stockholm och Göteborg. Akut- och övrigt felavhjälpande underhåll, planerat innehåll samt nybyggnad ingår i avtalen. ”Att än en gång få förtroendet från Vasakronan, särskilt med tanke på deras erkända position som ett av världens mest hållbara fastighetsbolag, fyller oss med ödmjukhet och stärker vår utveckling som klimatförebilder”, kommenterar Kim Silversparf, sälj- och marknadsdirektör på GK Sverige.

Länk till nyheten