15 december 2023

GK Sverige tecknar nya ramavtal med Vasakronan

GK Sverige och Vasakronan har tecknat nya ramavtal gällande ventilation i Stockholm och Göteborg, rörinstallationer i Stockholm, Uppsala och Malmö samt kyla i Stockholm, Göteborg och Malmö. Akut och övrigt felavhjälpande underhåll, planerat underhåll, samt om-, till- och nybyggnad ingår i avtalen. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten