18 december 2023

Gemensamt återbruk iGöteborg

I syfte att bidra till en mer hållbar fastighets- och byggbransch går fastighetsjättarna Platzer, Castellum och Vasakronan ihop i en återbrukssatsning tillsammans med Kålltorps Bygg. Fastighetsbolagen ska genom satsningen kunna använda återbrukat byggmaterial till om- och nybyggnationer, samt skicka byggmaterial som andra kan återbruka till den fysiska hubben.

Länk till nyheten