Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller

23 augusti 2021

Ikea, HSB, Solkompaniet, Vasakronan och Telge Energi skriver i en debattartikel att andelsägande är utmärkt för dem som vill producera sol- och vindkraftsel för eget behov. Skribenterna menar dock att villkoren är olika för de som bor i lägenhet och de som bor i eget hus och att det behöver ändras. De argumenterar för införandet av en skattereduktion av andelsägd el eftersom det kommer att medföra att nya solelparker byggs samt uppmanar energiminster Anders Ygeman att se till att den utredning som påbörjades 2017 för att bredda dagens skattereduktion färdigställs.

Länk till nyheten