Gårda fortsätter att bjuda på miljardköp

03 september 2018

Gårda i Göteborg står inför en stor omdaning. Flertalet aktörer riktar nu ansenligt kapital mot stadsdelens utveckling. Fokus ligger främst på kontorssegmentet.

Länk till nyheten