Gammalt material får nytt liv i Malmö

30 mars 2022

Ofta rivs gamla byggnader för att ge plats åt nya. Materialet från Svävarterminalen i Nyhamnen ska dock tas till vara i ett cirkulärt projekt. ”Vi skapar även en intern materialbank där staden kan plocka produkter. Här från terminalbyggnaden kommer vi till exempel själva att ta hand om WC-stolar, ramper, takplattor och kabelstegar. Utmaningen är logistiken och förvaringen, det tar mycket plats. Det gäller att digitalisera lagret så att det enkelt går att söka upp en produkt”, säger säger Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg i Malmö stad. Initiativtagare till projektet LFM30 är Vasakronan, Granitor, Otto Magnusson, Wihlborgs, Sustainable Innovation, Sveriges Träbyggnadskansli och Malmö stad. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten